CONTACT US

\"\"
TEL::(86)  20-32058201-803
\"\"
ADDRESS:No.78, Fenghuang Sanheng Road, Zhongxin Guangzhou Knowledge City, Huangpu District, Guangzhou.PRC.
\"\"
WEB:www.zhiteqi.com.cn
POSTCODE:510555